Menu

API

Aplikace Merk obsahuje rychlé, spolehlivé a dobře popsané API, které Vaše aplikace posune o mílové kroky dopředu.

O každém subjektu vracíme následující informace:
 • IČO
 • DIČ
 • název subjektu
 • adresu
 • zisk
 • obrat
 • vazby
 • sociální sítě
 • webovou stránku
 • ověřené telefonní číslo
 • e-mailovou adresu
 • číslo účtu
 • rizikové indikátory
 • datum vzniku
 • obory subjektu
 • číslo účtu
 • rating
 • EBIT, EBITDA, ROA
 • 40 ekonomických indikátorů
 • výkaz zisků a ztrát
 • aktiva, pasiva
 • lustrace
 • kontaktní osoby

A přes 100 dalších informací o každém subjektu v ČR a SR.

Obecné informace

Aplikace Merk poskytuje rychlé, robustní, dobře popsané a hlavně spolehlivé API nad databází firem, které obsahuje všechny ekonomické subjekty v ČR a SR.

API na základě zadaného IČO, názvu firmy nebo e-mailové adresy doplní aktuální informace o firmách: ekonomické informace, obrat, počet zaměstnanců, zisk, ověřené kontakty, historické údaje, kontaktní osoby, rizikovost a mnoho dalších důležitých údajů.

API je možné vyzkoušet po zadání API klíče (získat jej lze zdarma zde), kompletní dokumentaci naleznete zde

Popis jednotlivých API

Získání subjektu dle IČO

Po zadání unikátního IČO vrátí informace, které na něj vážeme. Jedná se o obrat, počet zaměstnanců, adresu, DIČ, kontaktní informace, jména kontaktních osob, sociální sítě, čísla účtů, negativní informace a mnoho dalších.

Získání informací k sadě IČO

Vrátí informace k zadané sadě IČO. Slouží k hromadné aktualizaci či načtení dat, maximální počet je 500 IČO na jeden unikátní dotaz.

Účetní závěrky subjektu dle IČO

Aplikace Merk obsahuje digitalizované účetní závěrky ze sbírky listin. Digitalizujeme Výkaz zisku a ztrát, aktiva a pasiva. Díky tomu lze získat účetní indikátory do Vaší aplikace.

Finanční analýza dle IČO

Na základě účetních závěrek počítáme mnoho ekonomických indikátorů jako je obrat, EBIT, EBITDA, stupeň likvidity a desítky dalších. Tyto indikátory svědčí o ekonomickém stavu podniku a jsou cenné pro další analýzu i pro rychlé posouzení finanční kondice.

Změnové API v subjektech dle data

Změnové API umožňuje sledování změn nad subjekty v ČR a SR. Je vhodné pro účely aktualizace, kdy není nutné aktualizovat všechny subjekty, ale pouze ty, u kterých jsme zaznamenali změnu.

Nově vzniklé subjekty dle data

Změnové API umožňuje sledování nově vzniklých subjektů v aktuálním čase.

Našeptávač dle IČO / e-mailové adresy

API našeptá subjekty dle části názvy firmy nebo dle e-mailové adresy. Uživatel tak nemusí vyplňovat informace jako jsou název firmy, adresa, IČO, DIČ, číslo účtu a další. Aplikace Merk pak doplní i další data jako jsou obrat firmy, ověřené kontakty, sociální profily a další. To se hodí zejména při registracích nebo v CRM systému, ERP, účetních a dalších systémech, kde je nutné zadávat firemní data. Vstup je buď část názvu nebo e-mailová adresa, kdy firmu doplníme na základě domény. Součástí je i Javascript SDK. Hotová JS knihovna pro nasazení je ve formulářích: https://github.com/impercz/merk-suggest-company-js

Grafické zobrazení osoby (Embed API) dle ID

Podobně jako jsme schopni vložit iframe z aplikace Merk k firmě, jsme schopni vložit grafické zobrazení informací o živnostnících, jednatelích či dalších statutárech.

Číselníky

Zde naleznete jednotlivé číselníky k polím jako je obrat, počet zaměstnanců, právní forma, obor a další.

Registrace

Pro partnery umožňujeme registrovat uživatele do aplikace Merk. Tedy zakládat jednotlivé uživatelské účty.

Zobrazení uložených importů

V aplikaci Merk lze importovat sadu vlastních IČO a toto API vrátí jejich seznam.

Stažení konkrétního importu

Pokud uživatel importuje sadu vlastních IČO, zobrazí se v Dashboardu https://www.merk.cz/dashboard/, samotné API pak umožní stáhnout IČO, které import obsahoval.

Zobrazení uložených výběrů

V databázi Merk aplikace uživatelé mohou dle mnoha parametrů vybírat skupiny firem https://www.merk.cz/search/, jejichž data pak často chtějí importovat do dalších systémů jako jsou CRM, ERP a podobně. API vrátí seznam uložených výběrů daným uživatelem.

Stažení konkrétního výběru

Vrátí seznam IČO, které obsahuje konkrétní uložený výběr.

Uživatelský účet

Obsahuje informace o uživatelském účtu, limity, vyčerpané kvóty za jednotlivé regiony a podobně.

Grafické zobrazení Firmy (Embed API) dle IČO

Umožňuje vložit iframe z aplikace Merk do další aplikace. Tedy na základě URL zobrazí detail stránky daného subjektu např. https://www.merk.cz/search/detail/cz-14915/. Tato stránka je připravena na vložení na kartu zákazníka v CRM systému. To je vhodné, pokud chcete ve Vaší aplikaci přehledně vizualizovat informace o firmě pomocí grafů, časových os a podobně, a nechcete programovat samotné zobrazení. Grafický vzhled jsme v některých případech přizpůsobili dané aplikaci, aby se tvářila jako její integrální součást.

Příklady použití API

Našeptávač

Máte aplikaci, kde je nutné zadávat dodavatele, odběratele a zákazníky? Pak eliminujeme Vašim uživatelům 90 % práce se zadáním nového subjektu díky našeptávači.

Není třeba zadat IČO, DIČ, ulici, město, čp, PSČ, obor, telefonní číslo, e-mailovou adresu, webovou stránku, obrat či číslo účtu. Stačí první 3 písmena. Výsledek pak může být seřazen například dle velikosti firmy. Uživatel pak jen vybere odpovídající firmu a nemusí zadávat IČO, a Vy máte všechny potřebné informace.

Hotová JS knihovna pro nasazení ve formulářích je zde.

Merk API –⁠ Chytrá registrace

API, které odstraní většinu políček z registrace firemních uživatelů.

Vaši uživatelé už nebudou muset zadávat IČO nebo vyplňovat DIČ, adresu firmy či číslo účtu. Vy získáte navíc informace o obratu, oboru, počtu zaměstnanců a mnoho dalších o každé firmě v ČR i SR.

Jak to funguje:
 • Uživatel zadá e-mailovou adresu, který pošlete na Merk API. Merk API zjistí, zda se jedná o freemail či e-mail patřící nějaké firmě.
 • Pokud e-mailovou adresu spárujeme s firmou, API vrátí IČO, DIČ, adresu, číslo účtu, obor, obrat, webovou stránku a další informace, které lze předvyplnit do registračního formuláře. Šance je veliká, aplikace Merk je největší databází firem v ČR.
 • Pokud se párování nepodaří, nabídne našeptávač viz. následující API. Uživatel zadá prvních několik písmen, potvrdí volbu a Merk API dodá veškeré další informace jako v minulém kroku.
Merk API – Doplnění informací k IČO

Řekněte nám IČO a my Vám řekneme vše ostatní –⁠ doplníme obrat, počet zaměstnanců, kontaktní osoby a mnoho dalšího.

Doplníme vše a případně i další informace jako jsou kontaktní informace a datum jejich aktualizace, kontaktní osoby, oslovení, pohlaví, věk.

Merk API – Zobrazení detailu subjektu

Rozšíříme informace o firmě na novou úroveň díky infografice a detailním informacím o každé firmě v ČR a SR.

Je možné zobrazit náhled firmy, který jsme po dohodě schopni upravit do dalších rozměrů či barev. Detail firmy se pak tváří jako integrální součást CRM, ERP či jiných systému. Napojení je velmi snadné díky iframe. Uživatel pak získá bez hledání přímo v systému informaci o obratu firmy, jejím zisku, vlastnících, zda firma roste či klesá, a další potřebné informace.

Merk API –⁠ Na míru

Potřebujete-li jiné API, které bude pracovat nad aktuální databází firem v ČR či SR, neváhejte nás kontaktovat.