Menu

GDPR

Od 25. května 2018 platí nové nařízení EU o ochraně osobních údajů. My jsme připraveni a naše aplikace také.

Aplikace Merk a GDPR

GDPR se týká všech firem a institucí, ale i jednotlivců a online služeb, které zpracovávají osobní data. Za osobní data jsou považována mimo jiné jména majitelů, jednatelů firem, členů dozorčích rad či jména živnostníků a dalších.

Tato data jsou a nadále budou dostupná v registrech státní správy, ze kterých je možné nadále data získat, ukládat a dále s nimi pracovat v rámci oprávněného zájmu, nelze však data dále šířit zdarma či za úplatu. Každá online marketingová databáze či databáze na CD, nebo v jiném elektronickém či fyzickém formátu, která obsahuje jména živnostníků či statutárů, e-mailové adresy či telefonní čísla přímo porušuje GDPR, protože obsahuje až 4 miliony osobních údajů. Pokud takovou databázi vlastníte, porušili jste osobní práva až několika milionů českých občanů a vystavujete se riziku postihu, jehož maximální výše je 20.000.000 EUR nebo 4 % z celkového ročního obratu společnosti (vyšší z obou možností).

Aplikace Merk pomáhá přístupná data zobrazit v souladu s GDPR.

Souhrn

U B2B dat se vztahuje GDPR legislativa primárně na jména a adresy živnostníků, statutárů a dalších osob, dále na telefonní a e-mailové kontakty osob.
Aplikace Merk proto data neobsahuje, ale umožňuje Vám jejich zobrazení z otevřených zdrojů –⁠ v souladu s GDPR a platnou legislativou. Takto získaná data lze dále využít na základě „oprávněného zájmu“ ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem je pak například:

 • Předcházení podvodům.
 • Ověření potencionálních obchodních partnerů, zda nejsou v úpadku nebo likvidaci.
 • Zamezení Karuselovým podvodům.
 • Určení DPH a kontaktních údajů, a podobně.

Aplikace Merk je tak jediný nástroj na trhu, který data neobsahuje, ale umožňuje jejich získání z otevřených zdrojů na cloudové úložiště. Zde lze stáhnout auditní zprávu pro aplikaci Merk

Marketing Cloud

Aplikace Merk žádná data přímo neobsahuje. Umožní Vám ale v souladu s GDPR zobrazit data z otevřených zdrojů a případně je uložit do vašeho Merk úložiště a v datech pak filtrovat, hledat a exportovat jako dosud.

Marketingová databáze

Používejte firemní data

Díky marketingovému cloudu dále můžete v souladu s nařízením pracovat s daty potřebnými k k vašim obchodním, marketingovým a dalším účelům.

Merk a GDPR (firemní data)

Aplikace Merk je marketingový cloud. Aplikace má dvě části –⁠ cloudové úložiště, na kterém Merk pravidelně zpřístupňuje otevřená data a cloudový náhledový software, který vám data umožní zobrazit. Díky tomu všechna data získáte přímo z otevřeného zdroje, jsou vždy aktuální a získané v souladu s legislativou.

Takto získaná data jste získali vlastní silou, od přímého zdroje (státní registry a rejstříky) a v souladu s GDPR pomocí specializovaného nástroje. Tuto skutečnost jste schopni dozorovému orgánu kdykoliv prokázat.

Merk Marketing Cloud

Databáze firem na CD / online / v Excel souboru

 • Firemní data získáte přímo z registrů v souladu s GDPR.
 • Jste schopni prokázat původ dat dozorovému orgánu.
 • Data lze použít k obchodu či marketingové analýze rizik.
 • Po výmazu dat z otevřených zdrojů, Merk data smaže také.
 • Merk ohlídá aktuálnost dat v CRM pomocí Merk GDPR API.
 • Osobní data od dodavatele, což není souladu s GDPR.
 • Není možné snadno prokázat původ dat dozorovému orgánu.
 • Osobní údaje nelze uchovávat na počítači natož je využívat.
 • Není možné zaručit aktualizaci dat proti registrům.
 • Možné porušení osobních práv až 4.000.000 živnostníků.

Data získáváte v souladu s GDPR.

Vystavujete se postihu až 20.000.000 EUR.

Merk a GDPR (marketingová data)

Osobní data nejsou jen jména a adresy osob, ale také jimi jsou zjednodušeně všechna data, která umožňují indentifikaci konkrétní osoby. Tedy i telefonní číslo či e-mailová adresa, pokud patří konkrétní osobě, lze dozorovým orgánem považovat za osobní údaj.

Aplikace Merk proto u kontaktních informací aktivně kontroluje, zda je právnická osoba zveřejňuje veřejně –⁠ tedy na webových stránkách či sociálních sítích. Pokud jsou data zveřejněna touto formou, lze data uložit pro potřeby dalšího kontaktu. Pokud je však subjekt stáhne, je nutné data z CRM či jiného úložiště smazat. Jste povinni dozorovému orgánu prokázat, že jste data získali v souladu s GDPR a prokázat jejich původ. Aplikace Merk proto každý kontakt opatřuje časovým razítkem a screenshotem webové stránky, ze které data získal a zároveň data označí, pokud již nejsou veřejná. Tak lze kdykoli prokázat původ dat a současně zajistit mazání neveřejných dat.

Merk a GDPR (CRM systém)

Pokud uchováváte osobní data v CRM systému, jste povinni zajistit souhlas osob s uložením osobních údajů. To lze do jisté míry řešit u klientů individuálně. V CRM systému však jsou i data firem a živnostníků, se kterými smluvní vztah nemáte. Dle GDPR je pak nutné data buď odstranit nebo získat souhlasy, ani jedna z možností však není ideální.
Pokud jste schopni prokázat, že jste data získali v souladu s GDPR (vlastní silou z veřejně dostupných zdrojů) a jsou v daný okamžik stále na zdrojovém registru či rejstříku veřejně dostupná (nedošlo k jejich výmazu či změně), je možné data po splnění dalších podmínek uchovat. Aplikace Merk obsahuje GDPR API, které data na denní bázi aktualizuje vůči zdrojovým registrům, hlídá změny, provádí výmazy dat, která již nejsou veřejná a navíc hlídá soulad i marketingových aplikací.

 • Hlídá soulad firemních dat s registry státní správy na denní bázi.
 • Maže data, která byla smazána z registrů a nejsou již veřejně dostupná.
 • Kontroluje zveřejnění e-mailu a telefonních čísel na webové stránce firmy či živnostníka pro zajištění souladu s GDPR.
 • Pomocí dalších API udržuje Vaše data aktuální.
 • U každé firmy navíc znáte obrat, počet zaměstnanců a další informace. 

Merk GDPR API tak pomáhá udržovat Vaše data v souladu s direktivou a legislativou.